2 lần mua trâu phóng sinh, 2 lần được trâu quay lại báo ơn

2 lần mua trâu phóng sinh, 2 lần được trâu quay lại báo ơn

Comments

comments