9x Việt bại não được vinh danh người hùng thầm lặng tại Mỹ: ‘Tôi không qua Mỹ để xin niềm thương hại’

9x Việt bại não được vinh danh người hùng thầm lặng tại Mỹ: ‘Tôi không qua Mỹ để xin niềm thương hại’

Comments

comments