Bà có ý tốt nhưng khiến cháu sơ sinh tàn phế 1 cánh tay, nhà có trẻ nhỏ nhất định phải chú ý

Bà có ý tốt nhưng khiến cháu sơ sinh tàn phế 1 cánh tay, nhà có trẻ nhỏ nhất định phải chú ý

Comments

comments