Bận chơi game, bố cho con vào…túi nilon rồi treo lên cửa

Bận chơi game, bố cho con vào…túi nilon rồi treo lên cửa

Comments

comments