“Bố chỉ cần ngồi im một chỗ, tóc sâu tóc bạc để con gái lo!”

“Bố chỉ cần ngồi im một chỗ, tóc sâu tóc bạc để con gái lo!”

Comments

comments