Bố mẹ các bé trai bị sùi mào gà vì cắt bao quy đầu: “Chủ phòng khám chỉ dùng 1 chiếc kéo duy nhất”

Bố mẹ các bé trai bị sùi mào gà vì cắt bao quy đầu: “Chủ phòng khám chỉ dùng 1 chiếc kéo duy nhất”

Comments

comments