Cảnh báo nguy hiểm: Các gia đình nuôi chó hoặc mèo hết sức đề phòng đến con vật nguy hiểm này, để nó cắn rất có thể trẻ sẽ bị liệt não, teo não vô cùng nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm: Các gia đình nuôi chó hoặc mèo hết sức đề phòng đến con vật nguy hiểm này, để nó cắn rất có thể trẻ sẽ bị liệt não, teo não vô cùng nguy hiểm

Comments

comments