Tình yêu xuất phát từ tình bạn thân đúng là tuyệt vời nhất

Bạn thân ơi, nếu chúng mình ế quá, thì chúng mình yêu nhau luôn đi! Vào một ngày đẹp trời, bạn nhận ra...