Cha mẹ là Phật trong nhà. Cung dưỡng cha mẹ ắt có phước báu về sau

Cha mẹ là Phật trong nhà. Cung dưỡng cha mẹ ắt có phước báu về sau

Comments

comments