Chạy ngược chiều, người phụ nữ nắm cổ áo, lớn tiếng hăm dọa CSGT khi được nhắc nhở

Chạy ngược chiều, người phụ nữ nắm cổ áo, lớn tiếng hăm dọa CSGT khi được nhắc nhở

Comments

comments