‘Chết ở miệng, bệnh tại chân’, thật đáng tiếc hiện giờ nhiều người không hiểu!

‘Chết ở miệng, bệnh tại chân’, thật đáng tiếc hiện giờ nhiều người không hiểu!

Comments

comments