Chỉ có 2 ngón tay vẫn kiên nhẫn viết thư gửi vào tù, bỗng một ngày ông nhận được hồi đáp…

Chỉ có 2 ngón tay vẫn kiên nhẫn viết thư gửi vào tù, bỗng một ngày ông nhận được hồi đáp…

Comments

comments