Chỉ có dân trong nghề mới biết: Vì sao khi mua bơ phải mua thêm kèm 1 quả chanh?

Chỉ có dân trong nghề mới biết: Vì sao khi mua bơ phải mua thêm kèm 1 quả chanh?

Comments

comments