Chỉ vẻn vẹn 10 giây cho 1 câu nói, Mark Twain đã khiến người phụ nữ cao ngạo phải ‘cúi đầu’

Chỉ vẻn vẹn 10 giây cho 1 câu nói, Mark Twain đã khiến người phụ nữ cao ngạo phải ‘cúi đầu’

Comments

comments