Chỉ vì viết bằng tay trái, con nhỏ bị cô giáo tát vào mặt và gửi giấy “nhắc nhở” về cho bố mẹ

Chỉ vì viết bằng tay trái, con nhỏ bị cô giáo tát vào mặt và gửi giấy “nhắc nhở” về cho bố mẹ

Comments

comments