Chồng bỏ đi theo bồ, vợ nuôi 11 con giữa Sài Gòn: “Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết nhưng nhìn đàn con lại cố gạt nước mắt”

Chồng bỏ đi theo bồ, vợ nuôi 11 con giữa Sài Gòn: “Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết nhưng nhìn đàn con lại cố gạt nước mắt”

Comments

comments