Chủ tịch hãng hàng không EVA Air: “Cầu Thần khấn Phật sẽ không có tác dụng, điều cốt lõi nhất là bạn phải…”

Chủ tịch hãng hàng không EVA Air: “Cầu Thần khấn Phật sẽ không có tác dụng, điều cốt lõi nhất là bạn phải…”

Comments

comments