Chúng ta già quá nhanh, nhưng thông minh quá muộn

Chúng ta già quá nhanh, nhưng thông minh quá muộn

Comments

comments