Chuyện gì xảy ra nếu 1,5 triệu quả bóng bay cùng lúc được thả lên bầu trời?

Chuyện gì xảy ra nếu 1,5 triệu quả bóng bay cùng lúc được thả lên bầu trời?

Comments

comments