Cuộc sống ở Chợ Lớn năm 1991 qua ảnh Patrick Zachmann

Cuộc sống ở Chợ Lớn năm 1991 qua ảnh Patrick Zachmann

Comments

comments