Để phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân, người xưa nhìn vào khả năng này đầu tiên

Để phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân, người xưa nhìn vào khả năng này đầu tiên

Comments

comments