Đời người gắng tạo 10 nghiệp lành, tránh xa 10 ác nghiệp làm khổ bản thân

Đời người gắng tạo 10 nghiệp lành, tránh xa 10 ác nghiệp làm khổ bản thân

Comments

comments