Đừng có chủ quan khi đi tiểu 2 lần/1 đêm vì đó là dấu hiệu bạn đang sắp phải chạy thận suốt đời đó

Đừng có chủ quan khi đi tiểu 2 lần/1 đêm vì đó là dấu hiệu bạn đang sắp phải chạy thận suốt đời đó

Comments

comments