Hà Nội: Hai người phụ nữ đánh nhau ngay tại ngân hàng vì số thứ tự xếp hàng

Hà Nội: Hai người phụ nữ đánh nhau ngay tại ngân hàng vì số thứ tự xếp hàng

Comments

comments