Hại người là mất đức, hại 4 kiểu người này còn phải gánh quả báo gấp vạn lần

Hại người là mất đức, hại 4 kiểu người này còn phải gánh quả báo gấp vạn lần

Comments

comments