Hãy bình thản với đời, chuyện duyên phận cứ để trời cao an bài

Hãy bình thản với đời, chuyện duyên phận cứ để trời cao an bài

Comments

comments