Hãy tha thứ theo lời Phật dạy, Sân hận chỉ có thể xóa bằng tình thương yêu

Hãy tha thứ theo lời Phật dạy, Sân hận chỉ có thể xóa bằng tình thương yêu

Comments

comments