Khách du lịch Nha Trang bức xúc với hóa đơn 3 đĩa cơm rang giá gần nửa triệu đồng

Khách du lịch Nha Trang bức xúc với hóa đơn 3 đĩa cơm rang giá gần nửa triệu đồng

Comments

comments