Khi chàng trai chết, vị thần tiên cầm đến 1 va-li chứa toàn bộ ‘tài sản’ của anh, mở ra anh bừng tỉnh ngộ

Khi chàng trai chết, vị thần tiên cầm đến 1 va-li chứa toàn bộ ‘tài sản’ của anh, mở ra anh bừng tỉnh ngộ

Comments

comments