Không phải làm việc thiện tất sẽ có phúc báo. Thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất khi làm người tốt

Không phải làm việc thiện tất sẽ có phúc báo. Thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất khi làm người tốt

Comments

comments