Kiểu người tuyệt đối phải tránh xa, không nên giao du hay tiếp xúc dù chỉ một lần

Kiểu người tuyệt đối phải tránh xa, không nên giao du hay tiếp xúc dù chỉ một lần

Comments

comments