Là kẻ vụng về, ngốc nghếch không có nghĩa là ta không có quyền tồn tại trên đời

Là kẻ vụng về, ngốc nghếch không có nghĩa là ta không có quyền tồn tại trên đời

Comments

comments