Lòng an định mới hiểu vạn vật, tâm tĩnh lặng mới thấu tới lòng người

Lòng an định mới hiểu vạn vật, tâm tĩnh lặng mới thấu tới lòng người

Comments

comments