‘Mẹ mày ói ra máu kìa thằng bất hiếu’, câu nói sét đánh, thức tỉnh cậu học sinh chơi bời

‘Mẹ mày ói ra máu kìa thằng bất hiếu’, câu nói sét đánh, thức tỉnh cậu học sinh chơi bời

Comments

comments