‘Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, cứu ai trước?’, đâu mới là câu trả lời hợp lý nhất?

‘Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, cứu ai trước?’, đâu mới là câu trả lời hợp lý nhất?

Comments

comments