Miệng thế gian, cuộc đời của mình, đừng để lời người khác làm mất đi ngày vui của bạn

Miệng thế gian, cuộc đời của mình, đừng để lời người khác làm mất đi ngày vui của bạn

Comments

comments