‘Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không chọn đôi tay’, cuộc đời phi thường của nữ phi công không tay đầu tiên

‘Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không chọn đôi tay’, cuộc đời phi thường của nữ phi công không tay đầu tiên

Comments

comments