Người đàn ông bắn chết thanh niên lúc chờ đèn đỏ: Định tự sát nhưng lại nghĩ đến 3 đứa con ?

Người đàn ông bắn chết thanh niên lúc chờ đèn đỏ: Định tự sát nhưng lại nghĩ đến 3 đứa con ?

Comments

comments