Người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát 109 người ở Hải Phòng kể lại những tình tiết lạnh người, man rợ

Người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát 109 người ở Hải Phòng kể lại những tình tiết lạnh người, man rợ

Comments

comments