Người thông minh, cả đời sẽ không nói ra 5 câu này, kẻo rước họa vào thân

Người thông minh, cả đời sẽ không nói ra 5 câu này, kẻo rước họa vào thân

Comments

comments