Nguy cơ phải cắt bỏ tuyến lệ của diễn viên Hoài An, do tiếp xúc quá nhiều với keo dán mi dẫn đến viêm bờ mi và phải cắt bỏ tuyến lệ

Nguy cơ phải cắt bỏ tuyến lệ của diễn viên Hoài An, do tiếp xúc quá nhiều với keo dán mi dẫn đến viêm bờ mi và phải cắt bỏ tuyến lệ

Comments

comments