Những người nào có chết thèm cũng không được đụng đến dưa hấu?

Những người nào có chết thèm cũng không được đụng đến dưa hấu?

Comments

comments