Nữ sinh tình nguyện làm đôi chân cõng bạn đi thi, leo 5 tầng lầu. Thấu cảm xảy ra trong từng khoảnh khắc cuộc sống!

Nữ sinh tình nguyện làm đôi chân cõng bạn đi thi, leo 5 tầng lầu. Thấu cảm xảy ra trong từng khoảnh khắc cuộc sống!

Comments

comments