Oán hận chỉ dẫn đến sai lầm, nặng tâm chi bằng thay đổi

Oán hận chỉ dẫn đến sai lầm, nặng tâm chi bằng thay đổi

Comments

comments