Osin ở chung cư cao cấp, thu nhập 7 triệu vẫn đánh con chủ, cho ăn kiểu “mớm mồi”, trốn việc đi gom đồng nát

Osin ở chung cư cao cấp, thu nhập 7 triệu vẫn đánh con chủ, cho ăn kiểu “mớm mồi”, trốn việc đi gom đồng nát

Comments

comments