Phật day: TÂM PHẬT KHẨU XÀ, vinh hoa phú quý bao nhiêu cũng mất hết!

Phật day: TÂM PHẬT KHẨU XÀ, vinh hoa phú quý bao nhiêu cũng mất hết!

Comments

comments