Phụ nữ à, trừ phi bạn được cưới về để làm osin, còn không, đừng làm việc nhà một mình!

Phụ nữ à, trừ phi bạn được cưới về để làm osin, còn không, đừng làm việc nhà một mình!

Comments

comments