“Phụ nữ khôn ngoan là biết những gì mình nên nói”

“Phụ nữ khôn ngoan là biết những gì mình nên nói”

Comments

comments