Home Tại sao chúng ta lại không tin vào những điều tốt đẹp, nhưng lại dễ dàng bị thuyết phục bởi những gì xấu xí? Tại sao chúng ta lại không tin vào những điều tốt đẹp, nhưng lại dễ dàng bị thuyết phục bởi những gì xấu xí?

Tại sao chúng ta lại không tin vào những điều tốt đẹp, nhưng lại dễ dàng bị thuyết phục bởi những gì xấu xí?

Bình luận

bình luận