Tại sao có rất nhiều người lương thiện, lại không được phúc báo nào? Câu trả lời chỉ ở ba chữ

Tại sao có rất nhiều người lương thiện, lại không được phúc báo nào? Câu trả lời chỉ ở ba chữ

Comments

comments